Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Budowa domu krok po kroku - etapy inwestycji

Budowa domu krok po kroku – etapy inwestycji

Budowa domu to dość kosztowne i wieloetapowe przedsięwzięcie, które przebiega przez kilka niezmiennych etapów

Warto się z nimi zapoznać i określić dokładny harmonogram wszystkich prac. Jest to dość ważne, bowiem budowa bez odpowiedniego rozplanowania może się wiązać z podwyższeniem kosztów inwestycyjnych oraz z obniżeniem jakości robót. Poniżej wskażemy wszystkie etapy budowy domu krok po kroku i dokonamy ich ogólnej charakterystyki – od projektu aż do odbioru domu do użytkowania. Budowę domu rozpocznij od sprawdzenia, czy Cię na nią stać. Skorzystaj z kalkulatora kosztów budowy i policz, ile kosztuje Twój wymarzony dom.

Przed przystąpieniem do budowy musimy załatwić wszystkie sprawy formalne

Po zakupie działki przeglądamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy  i kupujemy projekt budowlany. W następnej kolejności musimy załatwić pozwolenie na budowę (obowiązek ten znika w połowie 2015 roku). Jest to dość czasochłonny proces, który wymaga od nas dopełnienia wielu formalności. Do wniosku o pozwolenie na budowę musimy załączyć mapę sytuacyjno-wysokościową, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki techniczne dostawy mediów, a także dokumentację dodatkową wynikającą z zapisów prawa miejscowego. Warto też zastanowić się nad kosztami związanymi z budową. Po załatwieniu wszystkich formalności możemy już przystąpić do rozpoczęcia właściwych prac budowlanych. Prace rozpoczynamy od ogrodzenia i zabezpieczenia terenu. Następnie wytyczamy budynek na działce. Po dokonaniu wszystkich pomiarów przystępujemy do pierwszych prac budowlanych. Przygotowujemy wykopy pod fundamenty i rozmieszczamy izolację przeciwwilgociową. Warto pamiętać, że fundamenty muszą być dobrze dopasowane do masy budynku, a także do nośności gruntu. W niektórych przypadkach zaleca się wykonanie dodatkowego drenażu, który zabezpieczy fundamenty przed nadmierną wilgotnością. Pamiętajmy też, że na tym etapie prac trzeba będzie rozprowadzić wszystkie pionowe elementy kanalizacyjne. Nad pracami powinien czuwać kierownik budowy, który dokona stosownych wpisów w dzienniku.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz