Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Dokumentacja potrzebne w trakcie odbioru domu

Dokumentacja potrzebne w trakcie odbioru domu

Otrzymanie dokumentacji warunków technicznych dostawy mediów jest równoznaczne z pozwoleniem na przyłączenie prądu, wody, gazu oraz kanalizacji

Wniosek o wydanie warunków dostawy mediów składamy w zakładzie energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz gazowym. Dobrym pomysłem jest też zwrócenie się do zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie oświadczenia o podłączeniu działki z drogą publiczną. Powyższe dokumenty powinny być wydane od ręki, a ich koszt nie powinien przekroczyć 150zł. Jest to kolejny dokument, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Możemy wykupić gotowy projekt bądź zwrócić się do architekta o wykonanie projektu indywidualnego (z reguły jest to nieco droższe rozwiązanie). Należy tu zwrócić uwagę na fakt, iż czas oczekiwania na akceptacje projektu indywidualnego jest nieco dłuższy niż czas potrzebny na akceptację projektu gotowego. Podstawą każdego projektu domu musi być projekt architektoniczny, który zawiera: mapę z oznaczeniami granic posesji, sposób odprowadzenia ścieków, układ komunikacyjny oraz plan zieleni, usytuowania oraz obrys planowanych obiektów budowlanych, projekt uzbrojenia terenu. Brak którejkolwiek z powyższej dokumentacji sprawia, iż projekt domu jest traktowany jako niekompletny.

Po skompletowaniu wszystkich opisanych wcześniej dokumentów, czyli…

Planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenia dotyczącego warunków technicznych dostawy mediów, projektu domu przychodzi czas na sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę. Podczas sporządzania wniosku zapoznajmy się z aktami prawa miejscowego, bowiem w niektórych rejonach naszego kraju wymagane są dodatkowe dokumenty. Do wniosku dołączmy też oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Bez tego dokumentu nasz wniosek zostanie od razu odrzucony. Kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składamy do Starostwa Powiatowego (Wydział Architektury). Dokumentacja powinna być wstępnie zweryfikowana w celu sprawdzenia czy wszystkie załączniki zostały dołączone. Pamiętajmy, iż Starostwo Powiatowe ma 65 dni na odpowiedź. Jeśli nasz wniosek nie spełnia wymagań bądź jest niekompletny, otrzymamy stosowną informację (wiąże się to z opóźnieniem wydania pozwolenia na budowę) i będziemy zmuszeni poprawić wniosek przed otrzymaniem pozwolenia.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz