Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Dokumenty potrzebne przy odbiorze domu

Dokumenty potrzebne przy odbiorze domu

Kolejnym dokumentem, który właściciel powinien przygotować do odbioru domu jest oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – jeżeli eksploatacja wzniesionego budynku jest zależna od ich zagospodarowania. Konieczne jest również zgromadzenie wszystkich niezbędnych protokołów, w tym kominiarskiego, odbioru instalacji gazowej i próby szczelności tej instalacji, odbioru instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Równie ważne jest potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy przez dostawców mediów

Ponadto potrzebne jest również oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w wyżej wymienionych instytucjach nie będzie miało miejsca żadne ustosunkowanie się do wniosku, wówczas uważa się, że nie ma żadnych uwag i sprzeciwów ze strony tych instytucji. Do dokumentacji potrzebnej do odbioru budynku konieczne jest zgromadzenie przez właściciela lub inwestora robót budowlanych także kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ten jest niezbędny do określenia źródła energii, a także jej zużycia.

Ponadto do dokumentacji niezbędnej do odbioru domu można zaliczyć także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

Należy pamiętać, że należy wystąpić z wnioskiem do jednostki wykonawstwa geodezyjnego odpowiednio wcześnie, gdyż procedura przygotowywania dokumentacji jest nieco wydłużona i trzeba na nią czekać nawet dwa miesiące.  Kiedy już roboty budowlane zostaną zakończone, plac budowy zostanie doprowadzony do pożądanego w przypadku budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na użytkowanie, należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Następnie należy odczekać 21 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i uwag ze strony odpowiedniego inspektoratu. Jeśli tak owych zastrzeżeń nie będzie, można rozpocząć użytkowanie nowopowstałego obiektu budowlanego.W przypadku budowy nieruchomości wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie, konieczne jest oprócz zakończenia robót budowlanych i doprowadzenia placu budowy do odpowiedniego stanu i zgromadzenia dokumentacji, złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Należy mieć na uwadze, że należy w inspektoracie przedstawić całą dokumentację ze wszystkimi jej częściami składowymi. Brak któregokolwiek z dokumentów skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia i przeciągnięcia w czasie całej procedury.  . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz