Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Dziennik budowy – pytania i odpowiedzi

Dziennik budowy – pytania i odpowiedzi

Obowiązek założenia dziennika budowy nakłada na inwestorów ustawa Prawo budowlane

Budowa domu nie może się bez niego obejść. Ustawa reguluje również zasady, zgodnie z którymi powinna być prowadzona książka budowy. Ich doprecyzowanie znajduje się z kolei w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwo pracy i ochrony życia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Jak to z aktami normatywnymi bywa, mają długie nazwy i brzmią skomplikowanie, ale wypływają z nich bardzo precyzyjne przepisy (w tym wypadku nakładające określone obowiązki). Nie bez powodu w nazwie rozporządzenia, obok dziennika budowlanego, wspomniano o montażu i rozbiórce. Zgodnie z przepisami, także w tych wypadkach prowadzi się odpowiednio dziennik montażu i dziennik rozbiórki z zastosowaniem przepisów o dzienniku budowy. Jak wygląda dziennik budowlany?

Zazwyczaj jest to książka budowy formatu A4, posiadająca gotowy wzór do wypełnienia

Pozostaje tylko uzupełniać adekwatne wpisy w odpowiednich rubrykach. Kto wydaje dziennik budowy? Choć ustawa Prawo budowlane głosi, że „właściwy organ wydaje odpłatnie dziennik budowy”, w praktyce należy go kupić i dostarczyć do zarejestrowania i stosowanego opieczętowania. Właściwy organ nadaje wówczas numer dziennikowi budowy i oznacza każdą stronę pieczęcią urzędu. Jest to możliwe dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie dziennika należy złożyć w Starostwie Powiatowym. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz