Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Dziennik budowy a zmiana kierownika budowy

Dziennik budowy a zmiana kierownika budowy

Podczas trwania niektórych robót budowlanych może dojść do zmiany kierownika budowy

Wówczas w odpowiednim miejscu w dzienniku budowy powinien zostać zamieszczony wpis, który określa obecny stan robót budowlanych, a także zabezpieczenia przekazywanej przez dotychczasowego kierownika budowy. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych wpisów, również ten wpis powinien posiadać datę, a także podpisy kierownika przekazującego roboty budowlane oraz osoby, która odtąd będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

Zamknięcie dziennika budowy również powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem, podobnie jak kontynuacja dziennika budowy w kolejnym tomie

Należy dodać, że wszystkie wpisy nanoszone do dziennika budowy powinny być czytelne i trwałe, powinny być zamieszczone zarówno na stronach oryginalnych jak i na kopiach. Wpisy powinny być dokonywane w sposób chronologiczny i ciągły, dzięki czemu ma być niemożliwe dokonywanie w późniejszym czasie dodatkowych wpisów. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz