Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz

Gaz ziemny w Polsce i na świecie

Gaz ziemny w Polsce i na świecieNiewiele osób zdaje sobie sprawę, że inna nazwa gazu ziemnego to błękitne paliwo. Jest to surowiec organicznego pochodzenia, który gromadzi się w skorupie ziemskiej, wypełniając wolne przestrzenie pod wysokim ciśnieniem. Można wyróżnić jego liczne podrodzaje, między innymi: gaz suchy i mokry albo niskoazotowy, bezazotowy czy zaazotowany. Gaz ziemny i jego złoża występują często razem z węglem kamiennym i ropą naftową. Jest to gaz bez zapachu, co utrudnia jego wykrywanie, dlatego przy wprowadzaniu go do sieci, dodaje się do niego specjalne związki, aby móc łatwiej dostrzec jego obecność w powietrzu.

Z czego składa się gaz ziemny?

Jego głównym elementem jest metan – to aż dziewięćdziesiąt procent całego składu. Pozostałe dziesięć procent to etan, propan, butan lub inne związki. Jego niezaprzeczalną zaletą jest fakt, że jest on przyjazny dla środowiska (mniej niż inne źródła energii). Przy jego spalaniu emitowana jest dużo mniejsza ilość szkodliwego dwutlenku węgla. Gaz ziemny pochodzi głównie z Rosji, gdzie znajdują się jego najliczniejsze złoża. Kopalnie tego surowca budowane są także w Iranie, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych, Algierii, Wenezueli, Nigerii i Iraku.

Największe kopalnie gazu w Europie

W Europie głównym państwem, które produkuje gaz ziemny i na terenie, którego znajdują się największe kopalnie, jest Norwegia. Gaz ziemny zapewnia Norwegii bezpieczeństwo i stabilizację finansową. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ostrzega, że co prawda obecne zasoby gazu są wystarczające, aby pokryć potrzeby do 2030 roku, aczkolwiek jego wydobycie będzie coraz trudniejsze. Niejedna kopalnia gazu ziemnego znajduje się także w Polsce. Najbardziej znana i największa zarazem kopalnia gazu ziemnego w naszym kraju to ”Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów” uruchomiona w 2013 roku. W latach 2015/2016 wydobycie gazu z kopani polskich zaspokajało około jedną trzecią zapotrzebowania na gaz w Polsce. Pozostałe dwie trzecie pochodziły przede wszystkim z Rosji.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz