Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Jakie uprawnienia posiada Kierownik Nadzoru Budowlanego?

Jakie uprawnienia posiada Kierownik Nadzoru Budowlanego?

Okazuje się, że Inwestor Nadzoru Inwestorskiego nie jest jedynie biernym obserwatorem na budowie

Ustawa Prawo Budowlane przydzieliła mu uprawnienia, których nie posiada inwestor. Należy tutaj wymienić fakt, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wydawać kierownikowi budowy pisemne polecenia. Kierownik budowy musi potwierdzić je wpisem do dziennika budowy.

Owe polecenia generowane przez nadzór inwestorski w budownictwie mogą dotyczyć wielu spraw

Do zadań inspektora nadzoru należą: usunięcia zagrożeń bądź nieprawidłowości powstałych w trakcie procesu budowlanego, wykonania prób oraz badań (również takich, które wymagają odkrycia robót bądź elementów zakrytych), przedłożenia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Kierownik budowy może otrzymać także polecenie przedłożenia informacji oraz dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu prac budowlanych określonych materiałów, przedłożenia informacji oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. Kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych może także otrzymać żądanie: dokonania poprawek w wadliwie wykonanych robotach, ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, wstrzymania robót budowlanych. Owa sytuacja ma miejsce, jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna, że kontynuacja robót budowlanych mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem bądź pozwoleniem na budowę, jeśli chodzi o obiekty budowlane.Widzimy zatem, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyposażony w uprawnienia o charakterze władczym. Kierownik budowy jest zobowiązany zastosować się do pisemnych poleceń i żądań inspektora nadzoru. Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz