Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Do kogo należy ustalenie nadzoru inspektorskiego?

Do kogo należy ustalenie nadzoru inspektorskiego?

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może być powołany bezpośrednio przez inwestora, obok kierownika budowy

Nie każdy inwestor wie, jak dopilnować ważnych kwestii, jeśli chodzi o roboty budowlane i nie każdy posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę techniczną oraz czas. Kierownik Nadzoru Inwestorskiego może w tym wypadku zapewnić zabezpieczenie interesów inwestora. Warto zatem rozważyć ustanowienie inspektora nadzoru. Warto także dodać, że nadzór inwestorski w budownictwie może być narzucony odgórnie. Konieczność nadzoru inwestorskiego występuje w przypadku skomplikowanych robót budowlanych o dużym stopniu ryzyka. Jednak w przypadku budowy domów jednorodzinnych taka sytuacja należy do rzadkości. Jeśli planujesz taką budowę, wykorzystaj prosty kalkulator kosztów budowy, który pomoże ci oszacować budżet na ten cel. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do dbałości o interesy inwestora. Owa dbałość posiada kilka określonych w przepisach prawa zakresów: reprezentowanie inwestora na budowie. Odbywa się przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę, kontrola jakości przeprowadzanych prac budowlanych. Nadzór inwestorski w tym zakresie polega także na ocenie zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w czasie budowy, kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (np. sprawdzenie zbrojenia konstrukcji przed zabetonowaniem). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien uczestniczyć w próbach, odbiorach technicznych instalacji, próbach urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych. Jego obowiązkiem jest także aktywny udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w budownictwie oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad powstałych w trakcie robót budowlanych.

Obowiązkiem inspektora jest także kontrolowanie rozliczeń budowy

Owa kontrola inspektora nadzoru budowlanego odbywa się na żądanie inwestora. Ważną osobą na budowie jest kierownik budowy. Sprawdź także obowiązki kierownika oraz informacje, kto może zostać kierownikiem. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz