Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz

Kopalnia niejedno ma imię

Kopalnia niejedno ma imięObecnie w przemyśle stosuje się wiele rodzajów paliwa, które różnią się odmiennym stanem skupienia w tych samych warunkach oraz wieloma właściwościami wynikającymi z ich składu, występowania i pochodzenia. Każdy z tych materiałów wymaga indywidualnego sposobu wydobycia, dlatego kopalnie zajmujące się tym wydobyciem mogą się od siebie diametralnie różnić w zależności od zadań, jakie mają realizować.

Węgiel

Zdecydowanie najbardziej znanym materiałem opałowym jest węgiel – odchodzi się od jego stosowania w ogrzewaniu domów mieszkalnych, jednak w przemyśle wciąż znajduje on zastosowanie, zarówno jako opał (w metalurgii jako wsad wielkopiecowy), jak i materiał do przetwórstwa chemicznego. Jest on wydobywany z podziemnych złóż, co wymaga wykopywania szybów i tuneli. Jego popularność, szczególnie w Polsce, sprawia że zakłady górnicze wydobywające węgiel są najbardziej zbliżone do naszego wyobrażenia kopalni. Jest on wydobywany z podziemnych złóż, co wymaga wykopywania szybów i tuneli, w których pracują górnicy.

Gaz ziemny

Złożom węgla towarzyszą czasem złoża gazu ziemnego, jednak jego wydobycie wygląda zupełnie inaczej. Gaz ziemny istnieje pod postacią gazową, dlatego wymagane są zupełnie inne metody niż przysłowiowy kilof. Jest on wydobywany za pomocą specjalnych szybów, z tym ze nie są one przeznaczone dla ludzi, ale dla urządzeń pobierających gaz i przekazujących go dalej, do oczyszczenia i rozesłania rurociągami. Praca ludzka polega tutaj na nadzorowaniu działania instalacji i kontroli tego, jak funkcjonuje kopalnia

Ropa naftowa

Podobnie sprawa się ma z wydobyciem ropy naftowej, która również należy do najpowszechniej wykorzystywanych surowców energetycznych. Jest ono realizowane poprzez tworzenie szybów naftowych, w których za pomocą pomp wydobywana jest ropa. Później jest ona poddawana odpowiedniej przeróbce przemysłowej.
Widać, że w miarę rozwoju przemysłu rozwijają się również technologie mu służące, w tym przypadku metody wydobycia surowców energetycznych. Górnictwo nie kończy się na wydobywaniu węgla.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz