Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz

Kopalnie gazu ziemnego

Kopalnie gazu ziemnegoGaz ziemny to rodzaj paliwa kopalnego, które stanowi jeden z najważniejszych surowców energetycznych na Ziemi. Jest on pochodzenia organicznego. To gaz gromadzący się w skorupie ziemskiej, występujący w pokładach wypełniających przestrzenie.

Gaz ziemny można wydobywać poprzez kopalnie.

W Polsce złoża gazu ziemnego znajdują się głównie na Podkarpaciu, w województwie Wielkopolskim oraz Lubuskim. Kopalnia w Przemyślu to bardzo cenne źródło wydobycia gazu ziemnego poprzez odmetanowywanie kopalni węgla kamiennego. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów gazowych, a jego podstawowym składnikiem jest metan. Na gaz ziemny mogą się również składać niewielkie ilości innych lotnych węglowodorów, takich jak etan, propan i butan. Stąd rozróżnienie między „gazem mokrym”, tj. takim, w którego skład wchodzą większe ilości cięższych węglowodorów oraz „gazem suchym”, który charakteryzuje się niską koncentracją związków propanu i butanu. Gaz ziemny nie posiada ani barwy, ani zapachu. Może występować na dwa sposoby: w obecności złóż ropy naftowej i węgla kamiennego, a także samodzielnie.

Skąd wydobywać gaz

Największe złoża gazu ziemnego występują w Rosji. Sporymi zasobami dysponują również Iran, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone. W Europie, poza Rosją – największymi producentami gazu ziemnego są Holandia i Norwegia. Złoża gazu ziemnego bez wątpienia stanowią o bogactwie państwa. Przyczyniają się do szybszego rozwoju gospodarki i wpływają na poziom rozwoju kraju. Ich posiadanie jest również jednym z czynników decydujących o pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Surowce energetyczne stanowią o statusie kraju, który zmienia się wraz ze wzrostem częstotliwości wydobycia gazu ziemnego. Wszystkie kopalnie w kraju, w których wydobywa się gaz ziemny stanowią ponadto o zatrudnieniu szeregu ekspertów i niewątpliwym rozwoju w tej dziedzinie gospodarki. Każdy z krajów próbuje odnaleźć nowe źródła wydobycia, zdając sobie sprawę ze znaczenia i wartości tego surowca. Nikogo więc nie dziwią nieustanne prace prowadzone w tym kierunku.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz