Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Kto jest odpowiedzialny za wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego?

Kto jest odpowiedzialny za wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego?

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawsze pokrywa inwestor

Dotyczy to także sytuacji, w której nadzór inwestorski został narzucony odgórnie. Wynagrodzenie powinno być jasno określone w pisemnej umowie sporządzonej pomiędzy inspektorem a inwestorem. W owej umowie należy także jasno rzetelnie, jaki rodzaj rozliczeń pracy będzie obowiązkiem inspektora.  Tak, można. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi dbać o interesy inwestora. Podstawą do pociągnięcia go do odpowiedzialności będzie zatem udowodnienie, że inspektor nie spełnił swoich obowiązków. Dotyczy to sytuacji, w których nadzór inwestorski został przeprowadzony w sposób nienależyty bądź nie przeprowadzono go wcale. Inwestor musi udowodnić, że poniósł szkody w wyniku zaniedbań inspektora. Sam Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi wtedy udowodnić, że szkody nie powstały w wyniku źle sprawowanego nadzoru i nie wynikają z jego odpowiedzialności.

Powyżej wspominaliśmy, że nadzór inwestorski w przypadku domów jednorodzinnych nie jest prawnie wymagany

Decyzja o zatrudnieniu inspektora leży wtedy jedynie w gestii inwestora. Istnieją jednak liczne sytuacje, w których zatrudnienie inspektora jest obowiązkowe. Do owych sytuacji zaliczamy między innymi: budowę mostów i obiektów budowlanych o wysokości ponad 15 metrów nad poziomem gruntu, budowę mostów i dróg i obiektów budowlanych mających wpływ na środowisko, budowę obiektów budowlanych o szczególnie skomplikowanym projekcie, budowę obiektów budowlanych o kubaturze przekraczającej 2500 m3, budowę obiektów użyteczności publicznej.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz