Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz

A może fundusze inwestycyjne?

A może fundusze inwestycyjne? Czym są fundusze inwestycyjne? Jak w ogóle wejść w ten temat? Kto mógłby nam pomóc w tych kwestiach? Czy w ogóle warto czymś takim się zajmować? Odpowiedzi na tego rodzaju pytania poszukuje sporo osób, bo okazuje się, że fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularne. To w zasadzie taki znak naszych czasów i warto byłoby się nieco temu zagadnieniu przyjrzeć bliżej. Kto wie, może sami kiedyś zechcemy w taki fundusz wejść, a wówczas przyda się nam na początek nawet taka minimalna wiedza na ten temat, żeby przynajmniej mieć od czego zacząć swoją przygodę w tym obszarze.

Na początku trzeba wyjaśnić, czym jest w ogóle fundusz inwestycyjny. To forma wspólnego inwestowania, polegająca na zbiorowym lokowaniu środków finansowych wpłaconych przez uczestników danego funduszu. Kolejna rzecz to uczestnicy tego przedsięwzięcia. Otóż, mogą nimi być zarówno osoby indywidualne, czy jak kto woli, osoby fizyczne, ale także osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta), jak również podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej. Rozróżnia się fundusze otwarte, zamknięte oraz statutowe. Kolejna rzecz to towarzystwo funduszy inwestycyjnych tfi. To z kolei organ funduszu inwestycyjnego, którego zadaniem jest zarządzanie nim oraz reprezentowanie go w stosunkach z osobami trzecimi. Pamiętać przy tym należy, że prawa do używania nazwy: „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” czy też skrótu tfi mają tylko i wyłącznie spółki akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zobowiązane jest do tworzenia funduszy, jak również do zarządzania nim. Poza tym do reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych. To takie podstawowe informacje na ten temat, ale najlepiej byłoby od razu zasięgnąć rady profesjonalistów. Oni najlepiej od samego początku naświetlą problem i wyjaśnią wszelkie niuanse związane z ewentualnym uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz