Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
To musisz wiedzieć…

To musisz wiedzieć…

Decyzja o zatrudnieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być zdeterminowana indywidualną sytuacją inwestora

Nie ulega jednak wątpliwości, że nadzór inwestorski stanowi dobre zabezpieczenie naszych interesów. Inwestor z reguły nie dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, która umożliwiłaby mu sprawną kontrolę nad poszczególnymi etapami prac budowlanych. Co więcej, inspektor nadzoru ma do dyspozycji większe uprawnienia władcze. Może, a nawet powinien na bieżąco kontrolować działania takich pracowników jak kierownik budowy. Jego uwagi i ewentualne żądania mogą uchronić nasz budynek przed niedoróbkami oraz różnego typu niezgodnościami z projektem budowlanym. Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy stanowi też zabezpieczenie przed zastosowaniem niewłaściwych materiałów budowlanych. Dla inwestora jest to bardzo korzystna sytuacja, która zwalnia go z konieczności dokonywania regularnych kontroli na placu budowy. Warto jednocześnie podkreślić, że kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie mogą pełnić zamiennie owych funkcji.

Obie funkcje nie mogą być ze sobą powiązane, co stanowi dobre zabezpieczenie interesów inwestorów

Wynagrodzenie inspektora może wydawać się dość wysokie. Jednak przeciętnie zamyka się w przedziale 2-3 % wartości całej inwestycji. Jest to koszt, który poświęcamy na zabezpieczenie własnego mienia i wykonanie budynku zgodnie z założeniami projektowymi i technologią budowlaną. Czasem okazuje się, że obecność nadzoru inwestorskiego przynosi wręcz odczuwalne oszczędności. Jest to związane z lepszą kontrolą nad pracami budowlanymi, a także z brakiem niedoróbek widocznych po odbiorze, jeśli chodzi o obiekty budowlane. Warto pamiętać, że niezbędną osobą jest także kierownik budowy.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz