Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Odbiór budynku

Odbiór budynku

Pamiętać należy, że proces rozpatrywania zgłoszeń w inspektoracie trwa kilka tygodni

Dlatego mając na uwadze okres oczekiwania, należy złożyć całą dokumentację co najmniej dwadzieścia jeden dni przez planowanym rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego.  Teoretycznie po złożeniu dokumentacji w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, ten powinien skierować przedstawiciela nadzoru budowlanego na teren zakończonej budowy w celu sprawdzenia stanu faktycznego nieruchomości. W praktyce etap ten jest często pomijany i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie opiera się wyłącznie na przedstawionej w Inspektoracie dokumentacji. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostaje nadany obiektowi budowlanemu odpowiedni numer porządkowy. Wiele osób z tego faktu nie zdaje sobie sprawy, ale numer ten powinien zostać zamieszczony na budynku bądź ogrodzenia przed rozpoczęciem faktycznego użytkowania obiektu.

Odbiór budynku w urzędach i inspektoratach jest zwolniony z jakichkolwiek opłat skarbowych

Samo pozwolenie na użytkowanie wydawane jest bezpłatnie. Jednakże zgromadzenie niektórych odbiorów powinno być opatrzone odpowiednimi potwierdzeniami i poświadczeniami co może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, nawet w wysokości paruset złotych za jeden dokument. Biorąc pod uwagę liczbę dokumentów jakie muszą być przedstawione przy odbiorze budynku i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, koszt zgromadzenia dokumentacji może wynieść, w niektórych przypadkach nawet parę tysięcy złotych, co jest niemałą kwotą dla prywatnego inwestora. Koszty jakie mogą wiązać się z uzyskaniem pozwolenia na budowę mogą przewyższać zdolność finansową właściciela nieruchomości, co zmusza pewną część właścicieli do użytkowania i wprowadzenia się do nowo wybudowanej nieruchomości bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia na użytkowanie.  Przepisy prawa przewidują dla osób nie stosujących się do prawa budowlanego odpowiednie sankcje finansowe. Właściciel domu jednorodzinnego, który użytkuje obiekt budowlany bez oficjalnego odbioru budynku uzyskania pozwolenia na użytkowanie może spodziewać się w przypadku podjęcia wiadomości o tym fakcie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kary administracyjnej, która wynosi 10 000 zł. Jeżeli po pewnym czasie okaże się, że budynek potrzebuje dodatkowych poprawek, będziesz znów potrzebował pomocy fachowców. Dodatkowe pozwolenia na budowę będą potrzebne tylko w sytuacji, gdy prace będą miały znaczący wpływ na konstrukcję budynku (dobudowanie drugiego garażu wiąże się z koniecznością zgłoszenia prac, ale już otynkowanie piwnicy niekoniecznie). Jeżeli jednak będziesz chciał wykonać dodatkowe prace, zalecamy pozyskanie z rynku przynajmniej kilku ofert i dokonanie wyboru firmy budowlanej na ich podstawie. Korzystając z tego formularza możesz rozesłać zapytanie do wielu firm jednocześnie. Te, które będą zainteresowane podjęciem współpracy prześlą Ci swoje oferty.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz