Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz

Region z tradycjami

Region z tradycjamiGórny Śląsk to region Polski z przemysłowymi tradycjami. Przede wszystkim kojarzony jest z wydobywaniem węgla, ale nie brakuje tu również innych gałęzi przemysłu. Jednak to, co kojarzy się najwięcej z górnośląskim krajobrazem to kopalnie. Wieże szybów wdechowych wystają ponad miasta, a wydechowe wśród pól i łąk. Ten widok jest tak związany z tym regionem, że nie sposób wyobrazić sobie jego brak. Kiedyś zakładów górniczych było znacznie więcej, ale te, które wciąż działają wciąż zapewniają egzystencję wielu ludziom.

Tradycyjna śląska rodzina

Dawniej śląska rodzina była bardzo związana z kopalnią. Tradycyjnie kobieta dbała o ognisko domowe, a mąż chodził do pracy. Kopalnia utrzymywała więc dorosłych i dzieci. Ciekawy obraz śląskiego życia można zobaczyć w filmach Kazimierza Kutza. Oczywiście, dzisiaj wielu mieszkańców Górnego Śląska już nie pracuje w górnictwie (choć ciągle mnóstwo firm świadczy usługi tej gałęzi przemysłu), ale znalazło zatrudnienie w komunikacji, handlu i produkcji. Wystarczy spojrzeć ile hal fabrycznych powstało przez ostatnie lata w tak zwanych strefach ekonomicznych.

Smog w mieście

Kopcące kominy zakładów pracy i domów rodzinnych ciągle można zobaczyć w miejscowościach Aglomeracji Katowickiej, ale coraz większy nacisk kładzie się na ekologię. Wiele budynków ogrzewanych jest też innym skarbem naszej ziemi, jakim jest gaz ziemny. Jakość śląskiego powietrza pozostawia wciąż wiele do życzenia, ale patrząc na historię zanieczyszczeń od lat dziewięćdziesiątych do dzisiaj widać ogromną poprawę. Niestety, największą zmorą – podobnie jak w wielu innych miastach Polski – jest smog. Zimą często powietrze stoi jakby w miejscu, a dymy różnego pochodzenia po prostu zatruwają atmosferę. Związki chemiczne i pył wchodzące w skład smogu powodują wiele chorób u ludzi. Nasila się między innymi alergia i zwiększa zapadalność na choroby układu oddechowe i krwionośnego. Bywa, że że ekolodzy odradzają w niektóre dni spacery! Nad kwestią smogu muszą zastanowić się więc nie tylko władze i ekolodzy, ale również najzwyklejsi mieszkańcy Górnego Śląska.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz