Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Rozpoczęcie budowy domu - dokumenty i formalności krok po kroku

Rozpoczęcie budowy domu – dokumenty i formalności krok po kroku

Budowa domu jest wieloetapowym procesem, który wymaga załatwienia wielu formalności

Przed rozpoczęciem budowy warto zaznajomić się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty – od sprawdzenia statusu działki budowlanej aż do złożenia kompletu dokumentów w odpowiednim urzędzie, zatrudnienia kierownika budowy i założenia dziennika budowy. Wszelkie formalne niedociągnięcia i braki mogą skutkowały przesunięciem rozpoczęcia budowy, zatem warto fachowo przygotować się do całej inwestycji.   Są to najistotniejsze dokumenty, które musimy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy. Na wstępie sprawdźmy, jaki status ma nasza działka w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma ona przeznaczenie budowlane wówczas procedura będzie dość prosta. Wystarczy wypełnić wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (zapłacimy 50-100zł).

Wniosek składamy w Wydziale Architektury miejscowego Urzędu Gminy

Wpis z planu zagospodarowania przestrzennego możemy otrzymać od ręki bądź w przeciągu kilku dni roboczych. Jeśli nasza działka znajduje się na terenie, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas musimy zwrócić się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (wniosek składamy w Wydziale Architektury). Pamiętajmy, że w tej sytuacji musimy już posiadać projekt nieruchomości. We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy wyszczególnić: rodzaj inwestycji , charakterystykę zabudowy, przewidywany dojazd do nieruchomości/działki, potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę, przewidywalną ilość miejsc parkingowych, sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy. Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy musimy też dołączyć: mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wyrys i wypis z ewidencji gruntów. Brak powyższych dokumentów może uniemożliwić wydanie decyzji o warunkach zabudowy. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz