Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Urządzenia do pomiarów ciśnienia

Urządzenia do pomiarów ciśnienia

Jedną z najczęściej mierzonych wartości jest ciśnienie. Do pomiaru ciśnienia wykorzystuje się bardzo różne urządzenia pomiarowe. O tym, jakie urządzenie zostanie zastosowane decydują warunki środowiska, w którym zachodzi konieczność dokonania pomiarów.


Barometry

To urządzenia wykorzystywane do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Barometr został wynaleziony przez ucznia Galileusza, Torricelli´ego. Był to barometr, który do pomiaru ciśnienia wykorzystywał rtęć. Współcześnie także używa się barometrów rtęciowych, które konstrukcją nawiązują do pionierskiego urządzenia skonstruowanego przez Torricelli´ego. Pomiaru ciśnienia atmosferycznego można dokonać także korzystając z aneroidu. Urządzenie to zostało skonstruowane w 1843 roku przez Lucien´a Vidie. Aneroid jest szczelnie zamkniętą metalową puszką, z której wnętrza zostało usunięte powietrze. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoka wytrzymałość. Wykorzystuje się je na stacjach meteorologicznych.

Manometry

W zakładach przemysłowych, warsztatach samochodowych, laboratoriach, stacjach benzynowych do pomiaru ciśnienia wykorzystywane są manometry. Służą one do pomiaru ciśnienia w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych. Z najprostszym typem manometru spotkało się wielu z nas. To manometr, który wykorzystywany jest do pomiaru ciśnienia w oponach samochodowych. Manometry sprawdzają się w sytuacji, kiedy konieczny jest pomiar ciśnienia gazów lub cieczy Wśród nich można wyróżnić kilka rodzajów. Jednym z nich są manometry z rurką Bourdona.

Przetworniki ciśnienia

Kolejnymi urządzeniami, które można wykorzystać do pomiaru ciśnienia są przetworniki ciśnienia. Są to przyrządy pomiarowe wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Umożliwiają one pomiar ciśnienia w instalacjach pompowych, rurociągowych, w różnego typu zbiornikach. Dzięki przetwornikom ciśnienia można mierzyć ciśnienie względne, absolutne, barometryczne i ciśnienie różnicowe. Urządzenia te mają bardzo szeroki zakres pomiarów, można nimi mierzyć ciśnienie, które wynosi nawet kilka tysięcy barów.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz