Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz
Warte uwagi informacje dla budujących dom

Warte uwagi informacje dla budujących dom

W przypadku dokonania błędnych wpisów należy niewłaściwy wpis skreślić, w taki sposób, aby mimo wszystko pozostawał on czytelny

A następnie powinien zostać wprowadzony prawidłowy wpis. Należy podać również przyczynę wprowadzonej korekty. Kiedy nadszedł koniec robót budowlanych kierownik budowy powinien dokonać w dzienniku budowy odpowiedniego oświadczenia  dotyczącego zgodności  przeprowadzonych robót budowlanych z projektem, otrzymanym pozwoleniem na budowę i przepisami prawa budowlanego. W oświadczeniu powinna być adnotacja dotycząca zakresu wprowadzonych odstępstw od pierwotnego planu. Po zakończeniu robót budowlanych oraz zamieszczeniu odpowiedniego oświadczenia kierownika budowy w dzienniku budowy należy złożyć zawiadomienie w odpowiednim organie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Zarówno do zawiadomienia jak i do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć dziennik budowy

Należy przy tym zwrócić uwagę, że do wniosku oraz zawiadomienia dołącza się oryginał dziennika jako, że jest to zgodnie z prawem budowlanym część dokumentacji budowy. Kopia dziennika budowy stanowi z kolei część dokumentacji powykonawczej. Istotnym faktem jest, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego kopia dziennika budowy wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą powinna zostać w posiadaniu użytkownika obiektu budowlanego. Dziennik budowy posiada status dokumentu urzędowego, domniemywa się prawdziwość informacji w nim zawartych, ale tylko wówczas kiedy prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. . Jeżeli szukasz informacji na temat podobnego rozwiązania to zdecydowanie powinieneś przejrzeć dostępne w Internecie możliwości, a dzięki nim dowiecie się, co dla was będzie najlepsze. Wykorzystanie możliwości internetowych pozwala znacząco oszczędzić czas. Zdecydowanie warto korzystać z podobnych wariantów, które zdobywają coraz to większe zainteresowanie.
prawa.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz