Design Wnętrz

Wyposażenie, urządzanie, projektowanie wnętrz

Wydobycie gazu ziemnego

Wydobycie gazu ziemnegoGaz ziemny to naturalnie występująca mieszanina gazów węglowodorowych, składająca się głównie z metanu, ale zwykle zawierająca różne ilości innych wyższych alkanów a czasami także niewielki procent dwutlenku węgla , azotu, siarkowodoru lub helu. Powstaje, gdy warstwy rozkładających się roślin i zwierząt są narażone na intensywne ciepło i ciśnienie pod powierzchnią ziemi przez miliony lat. Energia, którą rośliny pierwotnie otrzymały ze słońca, jest przechowywana w formie wiązań chemicznych w gazie.

Paliwo kopalne

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym wykorzystywanym jako źródło energii do ogrzewania, gotowania i wytwarzania energii elektrycznej. Jest również wykorzystywany jako paliwo do pojazdów i jako surowiec chemiczny do produkcji tworzyw sztucznych i innych ważnych z handlowego punktu widzenia chemikaliów organicznych. Gaz ziemny na bazie paliw kopalnych jest surowcem nieodnawialnym. Gaz ziemny znajduje się w głębokich podziemnych formacjach skalnych lub jest powiązany z innymi złożami węglowodorów w pokładach węgla i jako klatraty metanu. Ropa naftowa jest kolejnym surowcem i paliwem kopalnym znajdującym się w bliskim sąsiedztwie gazu ziemnego. Większość gazu ziemnego powstała z biegiem czasu dzięki dwóm mechanizmom: biogenicznym i termogenicznym. Biogeniczny gaz jest tworzony przez organizmy metanogenne na bagnach, torfowiskach , wysypiskach i płytkich osadach. Głębiej w ziemi, przy wyższej temperaturze i ciśnieniu, powstaje termogeniczny gaz z zakopanego materiału organicznego. W przypadku produkcji ropy naftowej gaz często spalany jest jako gaz odlotowy.

Przetworzenie gazu

Zanim gaz ziemny może zostać wykorzystany jako paliwo, większość, ale nie całość, musi być przetwarzana w celu usunięcia zanieczyszczeń, w tym wody, w celu spełnienia specyfikacji rynkowego gazu ziemnego. Produkty uboczne tej obróbki obejmują: etan, propan, butany, pentany i węglowodory o wyższej masie cząsteczkowej, siarkowodór, dwutlenek węgla, parę wodną a czasami hel i azot.
Gaz ziemny wydobywany z szybów naftowych, potocznie mówi się, że są to kopalnie. Przemysł gazu ziemnego charakteryzuje się coraz większą ilością wydobycia gazu z trudnych typów zasobów: kwaśnego gazu , gazu zamkniętego, gazu łupkowego oraz metanu z pokładów węgla. Największe kopalnia gazu ziemnego znajduje się w Iranie.

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz